Exceptiz

Eximia

Eximia is HET computerprogramma voor de gehele fitness- en leisurebranche.


Computerprogramma
Eximia is een computerprogramma dat geschikt is voor de gehele fitness- en leisurebranche. Het is geschikt voor zowel de grote als ook de kleine ondernemingen. Het aantal medewerkers en agendaruimtes is onbeperkt. Het inleertraject is zeer kort door de zo vanzelfsprekende structuur, daarom kan iedereen er in korte tijd mee leren werken.
Eximia is geboren uit onvrede met de reeds op de markt zijnde programma's die elk maar een deel van de benodigde functionaliteiten bevatten. In Eximia zijn alle functionaliteiten samengenomen welke van belang zijn voor een adequate bedrijfsvoering.


Klantenkaart
Het klantenbestand is het meest vitale onderdeel van de administratie. De hoeveelheid gegevens welke men in het klantenbestand kwijt kan, is zeer uitgebreid. Naast de ‘normale’ n.a.w.gegevens zijn per klant ook specifieke vakinhoudelijke gegevens in te vullen. Een compleet intakeformulier is bijvoorbeeld standaard beschikbaar.


Aanwezigheidscontrole Met behulp van een toegangspas (voorzien van magneetstrip, barcode of RFID) kan per klant worden bijgehouden wanneer en hoelang deze aanwezig is. Bij inchecken worden de benodigde controles uitgevoerd welke belangrijk zijn voor het actuele abonnement dat bij de klant hoort. De incheckgegevens worden direct doorgestuurd naar de centrale server, zodat men bij calamiteiten direct kan zien wie er in het pand aanwezig is. Tevens zijn grafieken beschikbaar zodat eenvoudig zichtbaar is op welke tijden van de dag de bezettingsgraad is. Belangrijk onder andere voor het inroosteren van de hoeveelheid personeel.


Agenda Alle soorten afspraken kunnen worden vastgelegd. Zowel individueel van een klant als ook de groepstrainingen. Hierbij kan men aangeven welke personeelsleden bij deze afspraak / training aanwezig zullen zijn.


Kassa Middels de kassa kan men alle soorten producten en diensten afrekenen, zowel via directe betaling als ook op rekening of via een automatische incasso-opdracht. De verkopen worden bij de betreffende klant genoteerd, maar ook bij de verkopende medewerker. Op alle mogelijke manieren zijn hiervan statistieken beschikbaar.


Incasso De abonnementen welke aan de klant worden verkocht kunnen via het automatisch incasso systeem worden verwerkt. Het aantal incasso-opdrachten hiervan kan worden ingesteld naar believen en in overleg met de klant. Via het in te lezen bankbestand kunnen eventuele storno’s automatisch worden vastgelegd en verwerkt. Storno’s worden direct ook bij de klant opgeslagen, zodat notoire wanbetalers snel zichtbaar zijn.


Boekhouding Ook is er een directe koppeling met de boekhouding, waardoor de gegevens in het kasboek terecht komen. Deze boekhouding is geïntegreerd in het pakket. Het bevat alle onderdelen, die voor een boekhouding nodig zijn: inkoopboek, verkoopboek, memoriaal, en het kas- en bankboek. Daarnaast is er de mogelijkheid voor het afdrukken van een saldibalans en een kolommenbalans, zodat altijd een goed overzicht van de financiële kant van het bedrijf aanwezig is. De B.T.W.-aangifte wordt met Eximia bijzonder eenvoudig. Aangiftegegevens zijn per kwartaal en per maand zichtbaar.


Selecties en export Alle gegevens, die in Eximia verwerkt worden, kunnen op verschillende manieren geselecteerd worden, waardoor allerlei overzichten afgedrukt kunnen worden. Dit geldt voor de boekhouding, maar ook voor andere gegevens, zoals bijvoorbeeld een mailing naar een bepaalde groep klanten. De gemaakte selecties van klanten kunnen worden verwerkt op lijsten, maar ook per e-mail worden verstuurd. Veel gegevens kunnen worden ge-exporteerd naar bijvoorbeeld Excel.

Eximia

De sterke punten :✔ Uitgebreide klantenkaart

✔ Dashboard dagelijkse zaken

✔ Dashboard met managementinformatie

✔ Triggerlijsten (aanwezigheid, betalingen, schema's en metingen)

✔ Intakegesprekken opnemen

✔ Uitgebreide toegangscontrole

✔ Incassobeheer

✔ Agenda (met afspraakbevestigingen en -herinneringen)

✔ Kassa systeem

✔ Volledige boekhouding (incl. btw aangifte)

✔ Statistieken per klant, medewerker en product/dienst

✔ Beheer groepstrainingenEximia is een totaal-oplossing, met daarin alle functies die belangrijk zijn voor de branche. Het gaat om het werk te vereenvoudigen en tijd vrij te maken voor andere zaken.


Noot: zoals u mogelijk al gemerkt hebt: we hebben het over klanten en niet over leden en over trainingen en niet over lessen.